Wat is Reiki


Reiki is een aanrakingsheelmethode gebaseerd op het idee van een universele levenskracht. Aangezien Reiki geen religie is, kan Reiki door iedereen, ongeacht religieuze achtergrond, gepraktiseerd en ontvangen worden. Reiki is dus voor iedereen die deze universele energie toelaat. Bij Reiki fungeert de gever als het ware als een kanaal die deze universele levensenergie aantrekt en door het eigen energielichaam via de handen doorgeeft aan de ontvanger. Heling vindt plaats daar waar het nodig is.